Menu

Kontakt

VIVE Properties Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

tel.    +48 41 347 63 50
fax.    +48 41 347 63 55

NIP: 657-03-10-887
KRS: 0000089170
REGON:  003683005

Biuro Zarządu i Administracji

tel.: +48 41 347 63 50
fax.: +48 41 347 63 55

Inspektor Ochrony Danych
VIVE Properties Sp. z o.o.
tel. +48 885 611 823
e-mail: ochrona.danych@vive.com.pl